Dự án Billboard Nước hoa

Xây dựng thương hiệu: Kim Ngân ADV

Khách hàng : Chồn đen

Ngành nghề : Nước hoa