LED KHU VỰC CHECK IN VIETJEK GA QUỐC NỘI TÂN SƠN NHẤT

Thông tin sản phẩm 

Màn hình LED KHU VỰC CHECK IN VIETJEK GA QUỐC NỘI TÂN SƠN NHẤT_ là hãng bay quốc dân nên lượng khách trong một ngày rất lớn giúp nhãn hàng tiếp cận được một lượng khách hàng nhất định.

Quyền lợi/ Benerfit:

– Phát hình/ Time on: 1h/ngày – 1 video

– Thời lượng/ Time quivalent: 120 spot/TVC

– Ghi chú/ Note: TVC 30s

Kiểm tra giá
[wpcode id="3809"]
[wpcode id="3901"]