QUẢNG CÁO DECAL THANG MÁY

Thông tin sản phẩm 

quảng cáo dán decal thang máy là maquette quảng cáo sẽ được dán kín lên vị trí ngoài cửa thang máy, nơi mà khi mọi người đứng chờ thang máy sẽ nhìn trực tiếp vào, Ngoài cửa thang máy ra còn có thể dán trần thang máy, nền thang máy, và bên trong lồng thang máy gồm 3 cạnh xung quanh với 1 cạnh là cửa trong thang máy.

Ưu điểm: 

– Tiếp cận được nhiều khách hàng hơn không chỉ người đi thang máy mà còn những người xung quanh đi ngang qua thang máy.

– Chi phí thấp, dễ dàng thực hiện.

Kiểm tra giá

Chi tiết dịch vụ