CANTAVIL QUẬN 2

Thông tin sản phẩm 

Kiểm tra giá

Chi tiết dịch vụ

❖Vị trí | Location: 01 Song Hành, TP Thủ Đức

❖Chất liệu | Material: Hiflex

❖Số mặt | Faces: 2

❖Kích thước | Dimension: 16.5m (W) x 10m (H) x 2 faces= 256m²

❖Hệ thống chiếu sáng | Lighting system: 22 sets Led of 100W light

❖Thời gian chiếu sáng | Lighting time: 4 hours/day, 18:00 – 22:00/day

❖Thời gian lắp bảng quảng cáo | Completion time: 20 days