Khách Sạn New World, 03 Trương Định, Quận 1, HCM

Mô tả biển

Kích thước: (ngang) 11m x (cao) 6.5m = 71m2 | Dimension: 11m W x 6.5m H = 71m2

Hình thức quảng cáo: hiflex | Description: hiflex

Hệ thống chiếu sáng: 09 bộ Led 100W | Lighting system: 09 sets Led 100W light

Thời gian chiếu sáng: 4h mỗi ngày, 18h – 22h mỗi ngày | 4 hours / day

Tầm nhìn : 500m | Visibility: 500 m

Độ cao: 10m từ mặt đất lên pano | height: 10m

Mật độ giao thông khoảng: 400,000người/ngày | Estimate traffic: 400,000p/day

Thời gian lắp bảng quảng cáo: 20 ngày | Completion time: 20 days

Thời gian trống | Available from: now

Kiểm tra giá File chào giá
Chia sẻ
Mã hàng hóa 03TD
Tuyến Quảng cáo 03 Trương Định, Quận 1, HCM
Địa chỉ 03 Trương Định, Quận 1, HCM
Chất liệu Hiflex
Chiều cao cả biển 10m
Diện tích 71m2
Kích thước cao 6.5m
Kích thước rộng 11m
Số mặt biển 1
Loại đèn 9 sets led 100W light