CẦU ĐỒNG NAI

Thông tin sản phẩm 

Kiểm tra giá

Chi tiết dịch vụ

❖Vị trí | Location: cầu Đồng Nai

❖Số mặt | Faces: 2

❖Chất liệu | Material: Hiflex

❖Kích thước | Dimension: 22m (W) x 11m (H) x 2 faces = 484m²

❖Hệ thống chiếu sáng | Lighting system: 36 sets Led of 100W light

❖Thời gian chiếu sáng | Lighting time: 4 hours/day, 18:00 – 22:00/day

❖Thời gian lắp bảng quảng cáo: 20 ngày | Completion time: 20 days