CẦU VƯỢT TÂN VẠN

Thông tin sản phẩm 

Kiểm tra giá

Chi tiết dịch vụ

❖Vị trí | Location: cầu vượt Tân Vạn

❖Số mặt | Faces:

❖Chất liệu | Material: Hiflex

❖Kích thước | Dimension: 20m (W) x 10m (H) x 2 faces = 400m²

❖Hệ thống chiếu sáng: 30 bộ Led 100W | Lighting system: 30 sets Led of 100W light

❖Thời gian chiếu sáng | Lighting time: 4 hours/day, 18:00 – 22:00/day

❖Thời gian lắp bảng quảng cáo: 20 ngày | Completion time: 20 days