Khách Sạn New World, 48 Lê Lai, Quận 1, HCM

Mô tả biển

Kích thước: (ngang) 15m x (cao) 10m = 150m2 | Dimension: 15m W x 10m H = 150m2

Hình thức quảng cáo: hiflex | Description: hiflex

Hệ thống chiếu sáng: 14 bộ Led 100W | Lighting system: 14 sets Led 100W light

Thời gian chiếu sáng: 4h mỗi ngày, 18h – 22h mỗi ngày | 4 hours / day

Tầm nhìn : 500m | Visibility: 500 m

Độ cao: 14m từ mặt đất lên pano | height: 14m

Mật độ giao thông khoảng: 400,000người/ngày | Estimate traffic: 400,000p/day

Thời gian lắp bảng quảng cáo: 20 ngày | Completion time: 20 days

Thời gian trống | Available from: now

Kiểm tra giá File chào giá
Chia sẻ
Mã hàng hóa 48LD
Tuyến Quảng cáo Lê Lai, Quận 1, HCM
Địa chỉ 48 Lê Lai, Quận 1, HCM
Chất liệu Hiflex
Chiều cao cả biển 14m
Diện tích 150m2
Kích thước cao 10m
Kích thước rộng 15m
Số mặt biển 1
Loại đèn 14 bộ Led 100W