Vòng Xoay Phù Đổng, 36 Nguyễn Thị Nghĩa, Quận 1, HCM

Mô tả biển

Kích thước: (ngang) 20m x (cao) 6m = 120m2 | Dimension: 20m W x 6m H = 120m2

Hình thức quảng cáo: hiflex | Description: hiflex

Hệ thống chiếu sáng: 18 bộ Led 100W | Lighting system: 18 sets Led 100W light

Thời gian chiếu sáng: 4h mỗi ngày, 18h – 22h mỗi ngày | 4 hours / day

Tầm nhìn : 500m | Visibility: 500 m

Độ cao: 10m từ mặt đất lên pano | height: 10m

Mật độ giao thông khoảng: 800,000người/ngày | Estimate traffic: 800,000p/day

Thời gian lắp bảng quảng cáo: 20 ngày | Completion time: 20 days

Thời gian trống | Available from:  Now

Kiểm tra giá File chào giá
Chia sẻ
Mã hàng hóa 36NTN
Tuyến Quảng cáo 36 Nguyễn Thị Nghĩa
Địa chỉ 36 Nguyễn Thị Nghĩa
Chất liệu Hiflex
Chiều cao cả biển 10m
Diện tích 120m2
Kích thước cao 6m
Kích thước rộng 20m
Số mặt biển 1
Loại đèn 18 sets led 100W light