Khách Sạn New World, 05 Trương Định, Quận 1, HCM

Mô tả biển

Kích thước: (ngang) 12.8m x (cao) 9m = 115m2 | Dimension: 12.8m W x 9m H = 115m2
Hình thức quảng cáo: hiflex | Description: hiflex
Hệ thống chiếu sáng: 12 bộ Led 100W | Lighting system: 12 sets Led 100W light
Thời gian chiếu sáng: 4h mỗi ngày, 18h – 22h mỗi ngày | 4 hours / day
Tầm nhìn : 500m | Visibility: 500 m
Độ cao: 10m từ mặt đất lên pano | height: 10m
Mật độ giao thông khoảng: 400,000người/ngày | Estimate traffic: 400,000p/day
Thời gian lắp bảng quảng cáo: 20 ngày | Completion time: 20 days
Thời gian trống | Available from: now

Kiểm tra giá File chào giá
Chia sẻ
Mã hàng hóa 05TD
Tuyến Quảng cáo 05 Trương Định, Quận 1, HCM
Địa chỉ 05 Trương Định, Quận 1, HCM
Chất liệu Hiflex
Chiều cao cả biển 10m
Diện tích 115m2
Kích thước cao 9m
Kích thước rộng 12.8m
Số mặt biển 1
Loại đèn 12 bộ Led 100W