CẦU VƯỢT CÂY GÕ

Thông tin sản phẩm 

Kiểm tra giá

Chi tiết dịch vụ

❖ Vị trí | Location: 843 Hồng Bàng, Quận 6

❖ Số mặt | Faces: 01

❖ Kích thước | Dimension: 20m (W) x 10m (H) = 200m2

❖ Hình thức quảng cáo | Description: Hiflex

❖ Hệ thống chiếu sáng | Lighting system: 18 sets Led 100W light

❖ Thời gian chiếu sáng | Lighting time: 4 hours/day, 18:00 – 22:00/day

❖ Thời gian lắp bảng quảng cáo | Completion time: 20 days