Vòng Xoay Phù Đổng, 2-4-6 Lê Thị Riêng, Quận 1, HCM

Mô tả biển

Kích thước: (ngang) 30m x (cao) 5.5m = 165m2 | Dimension: 30m W x 5.5m H = 165m2

Hình thức quảng cáo: hiflex | Description: hiflex

Hệ thống chiếu sáng: 25 bộ Led 100W | Lighting system: 25 sets led 100W light

Thời gian chiếu sáng: 4h mỗi ngày, 18h – 22h mỗi ngày | 4 hours / day

Tầm nhìn : 500m | Visibility: 500 m

Độ cao: 10m từ mặt đất lên pano | height: 10m

Mật độ giao thông khoảng: 800,000người/ngày | Estimate traffic: 800,000p/day

Thời gian lắp bảng quảng cáo: 20 ngày | Completion time: 20 days

Thời gian trống | Available from: Now

Giá trên bao gồm chi phí thuê vị trí, chi phí giấy phép, hoàn thiện lắp đặt, in ấn, hệ thống đèn và điện. Tình trạng trống của biển quảng cáo sẽ tuỳ thuộc vào thời điểm đặt dịch vụ / The cost is inclusive of space and structure rental, advertising license, installation, printing, lighting system and electric consumption. The status is subject to availability at booking time.

Kiểm tra giá File chào giá
Chia sẻ
Mã hàng hóa 2 4 6 Lê Thị Riêng
Tuyến Quảng cáo Lê Thị Riêng
Địa chỉ 2 4 6 Lê Thị Riêng
Chất liệu Hiflex
Chiều cao cả biển 10m
Diện tích 165m2
Kích thước cao 5.5m
Kích thước rộng 30m
Số mặt biển 1
Loại đèn 25 sets led 100W light