QUẢNG CÁO HỘC ĐỰNG HÀNH LÝ

Mô tả biển

hộc đựng hành lý
Kích thước: 28 x 147 cm

Số lượng: 60 hộc/tàu

Yêu cầu chất liệu: decal chuyên dụng ngành hàng không, tiêu chuẩn quốc tế.

Kiểm tra giá

Chi tiết dịch vụ