BẾN BẠCH ĐẰNG

Thông tin sản phẩm 

Kiểm tra giá

Chi tiết dịch vụ

❖Vị trí | Location: 01 Công Trường Mê Linh, Quận 1

❖Số mặt chính diện: 01 mặt

❖Kích thước | Dimension: 20m (W) x 6m (H) = 120m²

❖Chất liệu | Material: Hiflex

❖Hệ thống chiếu sáng | Lighting system:  18 bộ Led 100W

❖Thời gian chiếu sáng | Lighting time: 4h mỗi ngày, 18h– 22h

❖Thời gian lắp bảng quảng cáo | Completion time: : 20 ngày