Billboard Aqua

Xây dựng thương hiệu: Kim Ngân Group

Khách hàng :

Ngành nghề :

 • Địa chỉ:
 • Hướng đi:
 • Hướng nhìn:
 • Thông tin về bảng quảng cáo
  – Chiều cao:
  – Chiều rộng:
  – Diện tích:
  – Số lượng đèn:
  – Chất liệu:
 • Thông tin về sự án: