QUẢNG CÁO KHAY ĂN TRÊN GHẾ

Mô tả biển

Kích thước: 25 x 35 cm

Số lượng: 180 ghế/tàu

Yêu cầu chất liệu: Decal chuyên dụng ngành hàng không, tiêu chuẩn quốc tế

Kiểm tra giá

Chi tiết dịch vụ