QUẢNG CÁO THÂN MÁY BAY

Mô tả biển

Thân máy bay

Kích thước: 2 mặt
Chất liệu: decal chuyên dụng ngành hàng không, tiêu chuẩn quốc tế

Kiểm tra giá

Chi tiết dịch vụ