QUẢNG CÁO TRÊN THẺ HÀNH LÝ

Mô tả biển

  • Hãng bay: Bamboo
  • Lưu lượng: 700,000 người
  • Kích thước: 160mm x 80mm
Kiểm tra giá

Chi tiết dịch vụ